CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1r.- Marc Legal

En compliment de la normativa vigent, l'entitat ZUM, S.C.P. que opera a través d'internet des del present lloc web WWW.CRIPTIC.CAT es detalla a continuació les condicions generals de contractació dels productes i / o serveis oferts a través del mateix i dels quals es generen els drets i obligacions de les parts.


2n.- Identificació


Les Presents Condicions Generals de Contractació (en endavant "Condicions") tenen per funció regular la relació entre ZUM, S.C.P. (En endavant el "Prestador") i els clients (des d'ara "l'Usuari"), relatives a totes les transaccions realitzades a través del web de la botiga on-line.


2n.1.- Empresa Oferent


RAÓ SOCIAL: ZUM, S.C.P.
NOM COMERCIAL: ZUM, S.C.P.
CIF: J55310635
DOMICILI: C / SANT HILARI, 35
POBLACIÓ: ESPINELVES
PROVÍNCIA: GIRONA
C.P .: 17405
TELÈFON: 666850161
CORREU ELECTRÒNIC: hola@zum.cat


2n.2.- L'Usuari


S'entendrà per usuari o client, l'internauta que adquireix aquesta condició, mitjançant el seu registre al lloc web, utilitzant per a això un formulari i al qual se li assignen unes claus d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia , i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador, com veurem en l'apartat de Registre d’usuaris.


3r.- Acceptació


Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions, l'Usuari declara:

Que és una persona amb capacitat per a contractar segons la normativa vigent.
Que ha llegit i accepta les presents Condicions.


4t.- Disponibilitat


L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, a les condicions, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador.


5è.- Validesa o Durada


El període de validesa o durada de les presents Condicions i condicions particulars de contractació, serà el temps que les mateixes romanguin publicades en el lloc web esmentat i són aplicables des del moment en què l'Usuari faci ús del lloc web, i / o procedeixi a la contractació de qualssevol productes.


6è.- Modificacions


El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació per part de l’Usuari.

L'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte atès que els mateixos han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.


7è.- Nul·litat


Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les Condicions.


8è.- Objecte del contracte


El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta la compra durant el procés de contractació en línia mitjançant els mecanismes que a continuació s’exposen.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un o diversos productes concrets.

Cada un d'aquests productes podran ser objecte d'una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cada un d'ells, de les quals es donarà més detall en l'apartat de garantia, devolucions, desistiment, o en la pròpia fitxa tècnica del producte, a causa dels diferents formats en què es comercialitzen els productes, als seus embalatges o la seva pròpia naturalesa.


9è.- Registre d’Usuaris


L'Usuari, podrà registrar a la web, en el botó superior esquerre "Crea un compte". Per la qual cosa, introduirà les dades personals requerits com obligatoris seran: nom i cognoms, empresa, adreça codi postal, ciutat, país, telèfon estat / província. DNI. Un cop registrat com a usuari, rebrà un correu electrònic de benvinguda.

El Alta com a usuari de la botiga li proporcionarà accés al web, a l'adquisició de productes i de la recepció de butlletins informatius / newsletter amb informació de l'empresa i dels seus productes.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que el prestador procedeixi al bloqueig immediat. L'usuari té responsabilitat plena del seu ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com fi el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com, expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.


10è.- Àmbit geogràfic


Aquest lloc web nom client opera i ven, només a Catalunya. D'ara endavant, s'entendrà aquest àmbit geogràfic com "el Territori". Per tant únicament es realitza enviaments i distribueix els productes en el Catalunya. La utilització d'aquesta web així com qualsevol compra realitzada en el mateix es considera efectuada a Espanya, i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents. El prestador no accepta ni lliurament comandes fora del Territori esmentat.

Tot l'anterior s'indica sense perjudici que properament puguem oferir aquests serveis en els àmbits exclosos, en el cas s'anunciarà amb antelació en aquest web.


11è.- Informació de Productes


El prestador posa gran atenció a la informació relativa a les característiques dels productes mitjançant descripcions tècniques procedents de les seves empreses col·laboradores i fabricants, i de fotografies que il·lustren els productes. Tot això es fa dins el límit de la tècnica i respectant els estàndards del mercat.

Aquesta fitxa descriptiva, incorporarà un formulari de contacte per si desitja obtenir una informació més detallada. O per a més facilitat, podrà tenir un enllaç d'ampliació de la informació en la mesura que sigui possible.


12è.- Impostos, moneda i despeses d'enviament


De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.


13è.- Llengua en què es desenvolupa el contracte


El procediment de contractació i la informació precontractual està en castellà i català i aquests idiomes seran els utilitzats per dur a terme la contractació.


14è-Passos del Procés de Contractació / Compra


14è.1.- Registre


Per poder iniciar el procés de contractació de productes en WWW.CRIPTIC.CAT, primer cal registrar-se com usuari, prement el botó que apareix a la pàgina principal del web anomenat "Crea un compte" i omplint les dades obligatòries que se sol·liciten en la pàgina que apareixeran a continuació. Després de la seva registre, l'assignació del nom d'usuari i de la clau d'accés es produeix de forma automàtica, d'acord amb els elegits prèviament per l'interessat.

Un cop registrat correctament, l'usuari podrà entrar amb el seu usuari i clau al panell de control del seu perfil per poder gestionar totes aquelles funcions que el prestador de la pàgina ha posat a la seva disposició, com realitzar reserves en línia. Un cop realitzat el registre, podrà procedir a la compra del seu (s) producte (s).


14è.2.- Procés de compra


El procés de reserva és fàcil i senzill.

- Reserves. A continuació seleccionar data i hora, nombre de participants i població.
- Mètode de realitzar el pagament, ja sigui amb targeta o transferència bancària. Realitzat el pagament, el client rep un correu electrònic confirmant la reserva amb el número de comanda, factura i detalls del mateix. Disposicions a tenir en compte en el procés de compra.


15è.- Disponibilitat del producte


Per a la contractació dels productes, el web compta amb un calendari indicant la disponibilitat per poder contractar el servei.


16è.- Tipus de productes


La pàgina web compta amb una àmplia diversitat de les millors marques i a preus molt competitius de tot el relacionat amb el servei d'activitats infantils, distribuïts en categories per a la seva fàcil cerca.


17è.- Import màxim de comanda


Si hi ha una comanda màxim.


18è.- Com ampliar o Cancel·la la meva comanda


No es pot ampliar una comanda.

Per cancel·lar una comanda després de realitzar una reserva, el client haurà de posar-se en contacte amb nosaltres per poder cancel·lar el servei.


19è.- Despeses i formes d'enviament i termini de lliurament


No té despeses d'enviament, ja que es tracta d'un servei.


20è.- El termini de lliurament


No hi ha un termini de lliurament determinat, ja que es tracta d'un servei contractat pel client per a un dia determinat.


21è.- Factura


On puc consultar la meva factura? La factura serà enviada al client al correu electrònic facilitat.


22è.- Impost sobre el valor afegit


De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA).


23è.- Mètodes o Modalitats de pagament


Amb caràcter general, l'Usuari podrà escollir la forma de pagament:

A) Mitjançant targeta de crèdit / dèbit, per la qual cosa facilitarà, entre d'altres: (i) nom i cognoms; (II) número de targeta;

(III) CVV / CVC;
(IV) data de caducitat de la targeta;

Un cop hagis validat tota la informació sobre la teva compra (articles, maneres d'enviament, adreça de lliurament i de facturació) apareixerà una elecció per triar quina modalitat de pagament desitges utilitzar i introdueixis les teves dades.

En el cas que la plataforma de pagament informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant en línia i en el moment, al client de l'anul·lació com hem comentat anteriorment. No es poden realitzar pagaments amb targetes emeses fora del territori Espanyol.

B) Per transferència bancària

Haurà de realitzar la transferència al compte que se li indicarà oportunament. IMPORTANT: com a concepte de la transferència haurà d'indicar únicament el número de la comanda que se li indiqués. NO ESTÀ ADMÉS AL CONTRA.
Les dades de la teva targeta no es guardaran a la base de dades, ja que quan s'omplen seran al web segura de l'entitat bancària escollida.


22è.- Impost sobre el valor afegit


De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA).


24è.- Disposicions generals sobre el Procés de Pagament


L'ordre de pagament donada per l'Usuari implica necessàriament l'adhesió a aquestes.
Condicions Generals així com de les condicions particulars de la comanda.
Per a qualsevol forma de pagament escollida per l'Usuari, tots els pagaments estaran subjectes als termes i condicions aplicables a l'Usuari per les entitats financeres que intervenen o per les plataformes de pagament de forma segura (p.e. Visa, Mastercard, etc.). El prestador es reserva el dret de cancel·lar pagaments o comandes en el cas d'existir indicis d'operacions fraudulentes posant en coneixement de les autoritats competents les conductes que siguin susceptibles d'investigació per a la prevenció del frau.


25è.- devolucions de productes defectuosos, danyats o incorrectes o exercint el dret de desistiment


Un cop hagis rebut la teva comanda, pots desistir de la teva compra, sempre que el producte no hagi estat usat, tingui el seu embalatge original i manuals corresponents, així com tots els seus accessoris originals o regals promocionals si n'hi ha dins dels 14 dies naturals després de la recepció de la teva comanda.

Et recordem que al fer ús del teu dret de desistiment, es realitzarà el reemborsament dels diners pagats pel / s producte / s adquirit / s'inclourà l'import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament en la modalitat menys costosa de lliurament ordinària. Així mateix, en cas que optis per l'opció de recollida del producte al teu domicili, les despeses de la pròpia recollida aniran a càrrec del client.

No es podran retornar articles, exercint el dret de desistiment, que no tinguin el seu embalatge original intacte i sense desprecintar així com qualsevol tipus de producte personalitzat per al client. En aquest sentit, no s'acceptarà la devolució de tots aquells productes que presentin algun tipus de manipulació del film protector de la caixa o embolcall, en cas contrari el valor de l'article patirà una depreciació del mateix.

En cas de tractar-se de productes que requereixin de la seva obertura i utilització per poder conèixer si funcionen degudament, El prestador, requerirà per acceptar la seva devolució que el producte que sigui retornat, es trobi en perfecte estat i igualment, disposant de tots els seus elements, embalatges i embolcalls. I a més s'ha d'assegurar que:

a) No hi hagi estat utilitzat de forma incorrecta o negligent, no s'hagi manipulat de forma inadequada o imprudent i no hagi estat sotmès a condicions anormals o nocives.
b) No hi hagi estat implicat en cap accident ni hagi estat danyat en intentar reparar-lo o modificar-lo.
c) No s'hagi utilitzat de forma contrària al que estableix el fabricant a les instruccions del Producte.
d) No s'hagi deteriorat per desgast natural després de la seva recepció. En cas que el producte no compleixi algun dels requisits esmentats, podem decidir, segons el nostre criteri, no reparar o substituir el producte ni rembolsarte l'import abonat i / o podem demanar-te que reintegres la totalitat dels costos de transport i revisió, sorgits segons les tarifes estàndard actuals. Per dur a terme el reintegrament, podem carregar els costos esmentats en el compte de la targeta de crèdit o de dèbit o utilitzar les dades de pagament facilitades al realitzar la Petició.

En cas de producte defectuós, el prestador procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.
En cas que el producte o el seu embolcall hagin patit algun dany o no es trobi en les condicions originals d'enviament, el valor de l'article patirà una depreciació del mateix. Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent. En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el Contracte és un producte danyat durant el seu enviament, o és incorrecte s'haurà de posar en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte, facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, o bé trucant per telèfon al número 666850161 en el nostre horari d'atenció al client anteriorment ressenyat o l'epígraf atenció al client.

Un cop examinada la sol·licitud de devolució, i fetes les comprovacions oportunes, prèvia confirmació via e-mail, procedirem a la recollida del producte, en el lloc de lliurament del mateix. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si és procedent la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies naturals següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l'article no conforme Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte provats, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent. No s'admetrà el canvi d'un article per un altre diferent, en aquest cas, s'haurà de procedir a la seva devolució ia la realització d'una nova compra. La devolució d'un producte comprat a la web, podrà realitzar-se per la següent via:

1.Mitjançant una sol·licitud de recollida al teu domicili on pots fer a mitjançant l'enviament d'un correu electrònic sol·licitant la devolució amb les teves dades de contacte i número de comanda o bé contactant amb el nostre servei d'atenció al client a través de les dades facilitades en l'epígraf 26.

En el cas que hagis rebut una comanda erroni, truca'ns a Atenció de clients al No 666850161 o bé envia'ns un correu a l'adreça INFO@CRIPTIC.CAT. Estarem encantats d'atendre't per esmenar l'error.


26è.- Excepcions al dret de desistiment


El dret de desistiment no s'aplica al lliurament de:
Productes que puguin veure alterada la seva naturalesa.


27è.- Atenció al client: Ajuda, Suggeriments i Reclamacions


En qualsevol moment, es pot posar en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client per demanar ajuda, posar suggeriments o reclamacions escrivint trucant als telèfons 666.850.161 o bé 620 59 78 56 a qualsevol hora del dia.


28è.- Garantia dels productes


En tractar-se d'un servei no té garantia.


29è.- Drets del prestador


- Conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís.
- Modificar el preu de les ofertes.
- Rebutjar comandes per falta d'existències o impagament del client.
- Rebutjar l'accés a les eines informàtiques a clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions.
- Percebre l'import de les compres del client, acceptada la transacció.
- Reservar el domini i conservar la plena propietat de l'article fins al íntegre pagament per part del client.
- No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per El prestador a tots seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.
- Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.


30è.- Limitació de responsabilitat


Tota la informació facilitada per l'Usuari al prestador i a través dels formularis corresponents haurà de ser veraç. És responsabilitat seva mantenir les dades subministrades, al prestador, degudament actualitzats. En tot cas, el prestador s'eximeix de qualsevol responsabilitat per danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència d'haver facilitat informació falsa, insuficient, inexacta o incorrecta.

L'accés al lloc web no implica cap obligació per part del prestador de verificar l'autenticitat, idoneïtat, exhaustivitat, exactitud, adequació i actualització de la informació subministrada per l'Usuari a través dels corresponents formularis.

El prestador no serà responsable en aquells supòsits en què correspongui als pares, tutors o representants legals dels Usuaris menors d'edat o incapacitats, autoritzar l'accés, subministrament d'informació personal o utilització del lloc web o la contractació de qualsevol producte o servei proporcionats a través de les aplicacions o plataforma web. Serà responsabilitat dels esmentats pares, tutors o representants legals supervisar l'accés i ús del menor o incapacitat a la contractació dels productes i serveis proporcionats a través d'WWW.CRIPTIC.CAT L'accés dels Usuaris als Continguts no implica cap obligació per part del prestador de controlar l'absència de virus o elements informàtics que puguin tenir algun efecte nociu en l'equip informàtic de l'Usuari.

En tot cas, correspon a l'Usuari disposar de les eines necessàries per detectar aquests virus o elements informàtics de caràcter nociu. En conseqüència, El prestador no serà responsable dels possibles danys ocasionats en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'accés als continguts.

El prestador no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.


31è.- Llei aplicable i Jurisdicció


Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes condicions, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals del domicili del PROPIETARI DE LA WEB.


32è.- Plataforma de resolució de litigis en línia per a consumidors i comerciants


La Comissió Europea ha posat en marxa una plataforma per ajudar els consumidors i als comerciants a resoldre litigis relatius a compres fetes a Internet.

Direcció a la plataforma: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES